Inlägg publicerade under kategorin Politik

Av Bengt Bertilsson - Måndag 10 feb 06:00

Vandringen nere i ravinen är inte lättillgänglig och den som tror att detta skulle vara ett intressant strövområde som man bara kan springa ner i, den kommer att bli besviken. Då det är branta sluttningar med lera också som dock inte rör sig så länge ingen går i slänterna.

 

Att bygga en förbifart Skene finns det  fördelar och nackdelar men skall jag tro de som aldrig varit där eller sett förslaget men uttalar sig ändå. Så blir det en förbifart Skene oavsett har majoriteten uttalat sig om.

Själv har sett och varit i ravinen ett flertal gånger och sett. Men inte sett mer än några förslag från slutet av 1990 – talet på hur förbifart Skene kunde tänkas se ut.

Jag har inte lyckats finna några förslag på Marks kommuns hemsida hur en förbifart Skene där det framgår vilken typ av förbifart det handlar om. Men det finns för kommunpolitikerna och Markbor som uttalar sig om den men kanske ingen har sett förslagen men köper den ändå.

Den enda skiss som gått att finna är denna och på den går det knappt se vad som är vad går det att hävda både det ena som det andra. 

 


Finns de som hävdar att endast 25- 30  % av trafiken försvinner och detta är tillräckligt då 156 går tvärs igenom Skene och två skolor. Till de som hävdar att det kommer försvinna närmare 90 % av alla trafik genom Skene överhuvudtaget. Då alla kommer att köra rakt fram via förbifart Skene ner på 41:an och sen vidare på 156 eller mot Kinna Borås via 41:an. Trafikverket prognos är 
 

Det kommer troligen krävas ljudvallar till bostadsbebyggelse på grund av trafikstörningen.


Det finns de som hävdar att största möjliga hänsyn skall tagas för miljön etc och detta finns det lagstiftning på men har man aldrig varit på platsen och sett hur kan de då uttala sig om de inte vet hur miljön ser ut.

Vad är det som finns i ravinen finns dokumenterat i äldre naturvårdsprogram i andra är de borta och i något så nämns ravinen på nytt. Om det är naturen som de vill värna vet de något om det djurliv som finns i ravinen kanske finns det den sällsynta Hasselmusen. 

     

Det finns idag politiker som hävdar att de tänker värna om miljö i ravinsystemet men jag kan inte se att de värna om miljön för vägen kommer att gå rätt över och vägslänter kommer med största sannolikhet förstöra kvarnruinen. Vad är alternativet brukar motfrågan bli från de som vill se vägen där vil du inte värna om trafiken genom Skene som delar skolorna åt. 

           
Ja det är pest eller kolera vägen kommer sen att gå över åkermarken och troligen en ravindalgång till

     

Politikerna tror sig kunna ta naturintressen på allvar och har fått för sig att man kan bevara samtidigt som man förstör. Kan medborgarna sen inte vistas där nere eller komma ner då blir detta en kvarnsten som lagt sig på botten i ravinen. Ingen har gått där förr så?
   

Det finns havsöring som vandra upp enligt undersökningar hur denna kommer att påverkas i framtiden vet dock ingen, Dock kan detta lösas då det kommer att krävas vattentrummor som går tvärs igenom ravinen och detta kanske kan rädda den fisk som vandra

ANNONS
Av Bengt Bertilsson - Söndag 9 feb 06:00

Orörd natur som lever sitt eget liv är sällsynt i vår närhet men detta väger inte tungt ibland politikerna idag för vägen har visa väntat på över 20 år och de lär troligen få vänta några år till är det en förbifart Skene som skall byggas

                   

Det finnas ett rikt fågelliv där också och detta hördes alla redan när jag vandrade i ravinen alla redan och noterbart är att trafik ljudet från 156 hörs knappt ner i ravinens dalgång.

Protesterna är inte högljudda då politikerna i mark har alla redan sagt JA till förbifart Skene om det sen inte är fattat juridiskt bindande finns det ingen tendens att majoritet skulle backa den dagen det fattas ett beslut och pengarna finns till projektet.

                   

Nere i Skrållabäcken vattenflöde finns det rester av en byggnad som är från en kvarn och damm.
Detta skriver Niklas Holmkvist i ett Facebooks inlägg  i okt 2019

Jag var nere i brinken vänster om 156 rondellen förra veckan där Skrålabäcken går. Hittade två av tre tänkta objekt, två kvarnruiner och en damm.

Dammen var ju lätt att se, första kvarnen som var den sista kvar in på 1800-talet var inte så självklar men en del av grunden kunde urskiljas. Den äldsta från 1700-talet var en nit. Såg inget som kunde likna en grund av någon sort, eller kanske. Det var riktigt vackert där nere, ialf den första biten. Går man längre ner blir det bara snårigt.

Det har nog slängts en hel del skräp här också. Vid kvarnruinen och vägen upp mot 156:an hittade jag en massa bös.

En förklaring till kartan från 1765, på gammalsvenska :)

a: Tillkännagifver en Qwarn til Bengtsg. Och Gästgifwaregården.

b: Utmärcker en Qwarn til Kronogården och Larsagården

e: Utvisar en quarn til Ramnås, som allenast kan nyttjas til husbehof och wårflods.

"e" är borta innan Ramnås och bör ligga precis till vänster om vägen i ravinen, har inte varit här. Ser det som en bonus att leta upp till sen hösten

jag tyvärr inte vet vad detta varit,

               

Fortsättning följer

ANNONS
Av Bengt Bertilsson - Lördag 8 feb 06:00

Skrålabäcksravinen – Viskans största och längsta ravin. Kanske denna ravin har hjälpt till att skapa förutsättningarna för detta som Mark blivit utsedd till den grönaste tätorten i Sverige

 
Naturen i ravinen känns nästan orörd med bl a en fin lundflora. Lek- och uppväxtområde för havsöring. Följ med ner i ravinen. En ravin som många har åsikter om men har aldrig satt sina fötter nere i den  

               

Från stora vägen 156:an ser vi inte mycket av ravinen då buskar och träd växer som en skyddad barriär för ravinen nedanför och ser man ner mellan buskarna öppnar sig ett ravinlandskap som är orört och naturen får sköta sig själv och därmed bör gynna alla arter som lever där. 

                    Denna orörda natur bör vara ett bevis på skogarnas omistliga roll för att klara klimatutmaningen: Hur mycket binder denna ravin ton koldioxid varje år som biltrafiken spottar ut i rondellen.

       

Nu är dagarna troligen räknade och naturen får stå tillbaka när trafiken skall fram och det skall bli bättre trafikmiljö inne i Skene när 156:an går via förbifart Skene tvärs över norra ravinen som bilderna nedan är tagna i början av februari 2020. Bilderna är tagna på norrifrån främst ner ett stycke som idag fortvarande går att vandra i men är ogästvänligt då det är leraravin och det är detta som räddar den fauna som finns att inga går i ravinsystemet idag men marklevande växter kan växa och frodas fritt.


Fortsättning följer 


Det bör finnas ett rikt fågelliv finns där också och detta hördes alla redan när jag vandrade i ravinen alla redan och noterbart är att trafik ljudet från 156 hörs knappt ner i ravinens dalgång.

Protesterna är inte högljudda då politikerna i mark har alla redan sagt JA till förbifart Skene om det sen inte är fattat juridiskt bindande finns det ingen tendens att majoritet skulle backa den dagen det fattas ett beslut och pengarna finns till projektet.


Nere i Skrållabäcken vattenflöde finns det rester av en byggnad som är från en kvarn och damm.
Detta skriver Niklas Holmkvist i ett Facebooks inlägg 

Jag var nere i brinken vänster om 156 rondellen förra veckan där Skrålabäcken går. Hittade två av tre tänkta objekt, två kvarnruiner och en damm.

Dammen var ju lätt att se, första kvarnen som var den sista kvar in på 1800-talet var inte så självklar men en del av grunden kunde urskiljas. Den äldsta från 1700-talet var en nit. Såg inget som kunde likna en grund av någon sort, eller kanske. Det var riktigt vackert där nere, ialf den första biten. Går man längre ner blir det bara snårigt.

Det har nog slängts en hel del skräp här också. Vid kvarnruinen och vägen upp mot 156:an hittade jag en massa bös.

En förklaring till kartan från 1765, på gammalsvenska :)

a: Tillkännagifver en Qwarn til Bengtsg. Och Gästgifwaregården.

b: Utmärcker en Qwarn til Kronogården och Larsagården

e: Utvisar en quarn til Ramnås, som allenast kan nyttjas til husbehof och wårflods.

"e" är borta innan Ramnås och bör ligga precis till vänster om vägen i ravinen, har inte varit här. Ser det som en bonus att leta upp till sen hösten

jag tyvärr inte vet vad detta varit,


Av Bengt Bertilsson - Torsdag 6 feb 08:57

Varje kommuninnevånare i Mark har möjlighet om tid medgives förstås att närvara vid Kommunfullmäktige som även går att lyssna på via webben. Men även Kommunstyrelsens sammanträde är offentliga. Vilket fått mitt gamla politiska intresse att vakna till liv men att gå in i ett parti NEJ TACK och svälja ett partis alla åsikter oavsett samhällsnivå. Vill jag vara fri som fågeln.


Fast det har sina sidor, blivit anklagad för att vara allt från vänsterpartist till moderat i sociala media när jag reagerat utåt på vad som sagts. Beklagar jag mig att det är bara närmast sörjande närvarande på KS mötet. Det finns en stol som jag lagt beslag på vid de senaste mötena så nu tvingas en tjänsteman stå som regel när det är fler än en som skall presentera ett ärende. Finns nog fler stolar instoppade i ett förråd om jag skulle få sällskap. Fast då blir det problem med utrymmet i lokalen istället.   

Oavsett så missar medborgarna vad politikerna säger för plötsligt så pratas det politik på klarspråk och det målas inte in partiproramsretorik utan det är politik som speglar med en medborgarinsyn och de pratar inte om varandra utan med varandra. Fast det finns parti som mer lyssnar än talar och detta är något som inte medborgare och sympatisörer märker av


Kommunstyrelsen i Mark beslutade idag med repet hängandes runt halsen på galgbacken som två av ledamöterna uttryckte om att teckna ett nytt avtal mellan Västtrafik och Marks kommun angående upphandling, samordning och utförande av särskild kollektivtrafik gällande f.r.o.m 1/7 – 15 juni 2022.

En intressant debatt som flertalet kommuninnevånare gick miste om då det är närmast sörjande utöver ledamöterna och tjänstmanakåren som är närvara och lyssna på politikerna som hade en mycket lång debatt om Färdtjänsten.

Nuvarande avtal beslutades KS att säga upp den 19 juni men tiden har varit för kort att komma fram till ett eget förslag och nu blir det som någon sa att det blir att acceptera detta och gilla läget. KD hade avvikande mening. Dock verkar inte sista ordet sagt ännu finns tongångar om att framledes inleda förhandlingar om nytt avtal med andra kommuner och intressenter och påbörjar arbetet denna gång i tid.

Måltidsdebatten i media fick politikerna att tänka om och göra rätt fast höjning blev det fast det heter sänkning idag

IT var uppe också och där påpekades det att det är dålig täckning både gällande IT som mobil i kommunen

Även den ekonomiska situationen var på tapeten, det egna kapitalet naggas rejält vilket jag inte fick grep om hur och vad pengarna tagit vägen och den månadsekonomiska redovisningen uteblev p.g.a det fanns inga siffror som var nollställda blir det först en Marks rapport

Av Bengt Bertilsson - Onsdag 5 feb 06:00

Mark kommun har ambitionen och värnar om sina medborgare som lämna sitt miljöavfall på rätt ställe på åtv stationen uppe i Skene skog. Genom att införa ett registersystem där det krävs ett körkort och folkbokförd i Marks kommun för att vederbörande är miljömedveten och kör till åtv-stationen uppe vid Skene skog.

Ambitionen verkar vara att inga utomstående medborgare som inte betalar skatt i kommunen skall utnyttja vår åtv-station och skulle de komma lär det kosta. Saknar du Sv körkort kan du registrera dig och få ett åtv kort för det gäller bara att vara folkbokförd i kommunen så ingen kommuninnevånare kommer att utestängas. Vad som sen händer med denna datalagring och hur ärt det med integriteteten det nämns inte.

       
Samtidigt så går ”miljösvinavfallsvinen” fria som dumpa sitt avfall i skogen därintill och på våra lokala åtv-stationer inne i samhällena. Där det dumpas möbler och annan allsköns bråte istället för att åka till Skene skog. Börjar inte Marks kommun då i fel ände är det inte fler åtv- stationer där folk bor som måste utvidgas så de blir lättåtkomliga och bevakade där ingen har kontroll idag. Då brukar detta stupa på kamerabevakning inskränker på den personliga integriteteten. Samtidigt skall de lägga alla kommuninnevånare som sköter sig i en databas och som de har kontroll på alla redan.


Marks kommun satsar sen på företagsklimat och har anlitat svenskt näringsliv för att förbättra företagsklimatet samtidigt inför de ett betalningssystem för företagare som inte själva tar hand om sitt avfall. Företagen skall också registrera sig och betala hur nu de kan se om det är en företagare som kommer när allt fler mindre företagare har inga firmanamn påsatta på sina bilar verkar det vara Marks kommun vill ha koll på alla oavsett vilka som är företagare också men inte skyltar med detta. Samtidigt som kommunen inte vill eller får konkurrera med privata åtv företag.

Marks kommun kallades sig som en miljökommun en gång i tiden och vill Mark återigen ha denna ambition att bli detta är det inte i fel ända som de börjar. Alla som sköter sig skall inte hamna i en databas för att de är skötsamma men ”avfallsvinen” går fria. Se till att alla kan lämna sitt miljöavfall på rätt ställe istället oavsett var de bor i kommunen. Om Marks kommun har problem med att utomstående medborgare/företagare som kommer och lämnar större mängder med miljöåtervinningsmaterial så borde detta vara en kontrollapparat för personalen att ta kontakt med dessa inte registrera alla som sköter sig. Börja om och gör rätt

Av Bengt Bertilsson - Måndag 3 feb 18:28

Vilken ambition har Marks kommun, 35 % av landsbygden har fortvarande järntråden och ADSL modem med lägre hastighet. Intresset finns för ett bättre nät men det finns de som avskräcker sig ute på landsbygden att dra fiber till högre kostnad än vad det kostar att dra i centralorterna.
5 G inget för Marks kommun kan vi se i annonser från kommunen också. Kanske det blir en klassfråga och en segregerad kommun i framtiden 

VG regionen får 34 milj. inte mycket egentligen men det gäller kanske nu att försöka vara med på ett hörn så vi som bor utanför tätorten får bredband även här.   


Post- och telestyrelsen delar ut 136 miljoner i bredbandsstöd

Detta skriver svt den 3 febr
 

Post- och telestyrelsen ska under 2020 fördela ut 136 miljoner kronor i bredbandsstöd till Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland.

Post- och telestyrelsen skriver i ett pressmeddelande att stödet kommer att delas ut i glesbefolkade områden där kommersiella bolag inte kommer att bygga ut bredband de kommande tre åren.

De 136 miljoner kronorna kommer att fördelas jämnt till fyra regioner: Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland.

Det är regeringen som har beslutat att Post- och telestyrelsen ska fördela stöd för att bygga ut bredband de närmaste åren.

Regeringens målsättning var att 95 procent av Sveriges hushåll skulle ha 100 Mbits bredband till nästa år, ett mål som inte kommer att nås.

Av Bengt Bertilsson - Torsdag 30 jan 11:34

Samtliga partier i Mark skriver INTE ett enda ord om att det är Kommunfullmäktige i kväll. Kvällen huvudämne måste vara en Väglednings debatt som kan liknas vid en allmänpolitisk debatt om framtiden och dagen politik i Mark.


Jag har gått igenom alla hemsidor och Facebook sidor idag och gjort små kommentarer om detta kan vara av intresse och förvånas över den nornalans som partierna visar sin kommuninnevånare att de inte orkar skriva något om den lokal politiska verksamheten. Men de orkar lyfta ett partistöd från oss kommuninnevånare.

     

Visst finns det partier som försöker uppdatera sina hemsidor och Facebook sidor stupar de i rikspolitiken.


Anser det borde finnas en viss självrannsakan hur partistödet kommer tillbaka till kommuninnevånarna


Partiernas hemsidor och Facebook sidor avlästa den 31 januari på förmiddagen

 

På Marks kommuns hemsida finns en länk till partiernas hemsidor

https://www.mark.se/politik-och-organisation/politik/partier/

Partierna i Mark erhåller ett grundstöd med 46 500 kronor. Ett mandatstöd för 2020 med 23 250 kronor per mandat.

Hur mycket av detta används till att sprida lokal politik till kommuninnevånarna som alla har möjlighet att följa partierna utsago, verksamheter. Eller är partistödet avsett för att sprida rikspolitiken och användas för intern verksamhet


Socialdemokraterna
https://www.socialdemokraterna.se/distrikt/sodraalvsborg/mark/

visar sig vara felaktig adress men går till rikssidan ingen länk till lokala hemsida

Socialdemokraterna har en egen lokal hemsida
http://framtidensmark.se/

Senast uppdaterad 12 nov finns menyrader till lokalt program men lokala politiska uttalande i nu-tid är svårfunna

Facebook

https://www.facebook.com/socialdemokraternaimark/

Uppdateras sporadiskt med aktuella möten och enstaka politiskt budskap


Vänsterpartiet

http://mark.vansterpartiet.se/
Lokal sida uppdaterad senast 26 nov med lokal politik har kalender på verksamheterna 

Facebook
https://www.facebook.com/vansterpartietmark/
Uppdateras med lokala möten men lider av samma fenomen som hemsidan legat i träda sedan nov p.g.a flytt kanske.

Moderaterna

https://moderaterna.se/
En rikssida som visar vem som är partiledare för rikspartiet ingen länk till lokal hemsida

Moderaterna har en egen hemsida
http://markmoderaterna.se/index.html

Lokal kandidaterna presenteras partipolitiken finns under menyrad saknas lokal förankring i politiska nyheter som hänvisas till deras Facebook sida

Facebook
https://www.facebook.com/Moderaterna-i-Mark-131999266828675/

Uppdateras regelbundet mestadels riks


Centerpartiet
https://www.centerpartiet.se/lokal/sjuharad/mark/startsida.html
En lokal sida men med enbart rikspolitiken synbar. Finns menyrad för lokal information om kandidater och program 

Facebook
https://www.facebook.com/centerpartietmark/

Uppdateras mycket sällan och endast riks politik

Kristdemokraterna

https://kristdemokraterna.se/lokalt/vastra-gotaland-sodra/mark/

Lokal hemsida med lokala kandidater med främst rikspolitiska budskap visas på hemsidan

Facebook

https://www.facebook.com/markkristdemokrater/?ref=br_rs

Uppdateras regelbundet blanda lokalt och riks nyheter


Liberalerna

https://mark.liberalerna.se/

Lokal hemsida med rikspolitik finns länk till kandidaterna lokal

Facebook

https://www.facebook.com/LiberalernaMark/

Uppdateras regelbundet med främst riks politik


Miljöpartiet

https://www.mp.se/mark

Lokal hemsida med lokal anknytning något ålderstigen uppdatering

Facebook
https://www.facebook.com/mpimark/
Uppdateras sporadisk med lokala och riks angelägenheter


Sverigedemokraterna
https://mark.sd.se/

Lokal hemsida uppdaterad med verksamhets händelser


Facebook

https://www.facebook.com/sdimark/

Uppdateras regelbundet med lokalmötesverksamhet och riks politiska angelägenheter


Däremot så ställer partieföreträdare upp för lokala media och uttala sig som endast kan läsa av prenumeranter 

Noterbart i sammanhanget är att samtliga partiföreträdare ställer upp och uttala sig i ett lokalt media som endast kan läsas av prenumeranter skriver

Frågorna som partierna vill lyfta i debatten
När det är dags för årets första möte i kommunfullmäktige viks den mesta tiden åt en allmänpolitisk debatt.
BT frågade partierna vilken fråga de vill lyfta i debatten.
Mötet är i Abbottsalen på Rydals museum och börjar klockan 18.00
Läs vidare - testa vårt Surf-paket, endast 119 kr/månad!

https://nxt.bt.se/mark/fragorna-som-partierna-vill-lyfta-i-debatten


De uttala sig helhjärtligt till betalningsmedia än att utgjuta fria kanaler som de själva får bidrag till att underhålla och serva sina kommuninnevånare och väljare/sympatisörer
Av Bengt Bertilsson - Torsdag 30 jan 00:15

Torsdagen den 30 januari Kl.18,00 samlas Marks kommuns politiker i Rydal till en allmänpolitisk debatt. Där vi kommer att få lyssna på ett inledningsanförande från varje parti på 5 minuter. Därefter blir det fri debatt med två minuter debattinlägg med repliker på en minut med maximalt två replikskiften per debattinlägg.


Utöver detta kommer det att bli presentation av nya motioner, nya medborgarförslag samt inkomna enkla frågor och interpellationer. Vad dessa innehåller och består av detta kan vi kanske få vetskap om via ärendelistan på kommunens hemsida men svaren de får vi på plats


Om vi inte vill ta oss till Rydal så går det att lyssna på webben


KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 1 (2)

Kommunfullmäktige

Torsdag den 30 januari, klockan 18.00
Plats
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal

Sammanträdet är öppet för allmänheten.
Kommunfullmäktige ser gärna att även icke tjänstgörande ersättare deltar.
18.00
1.
Sammanträdets öppnande och upprop
2.
Val av justerare
3.
Meddelanden
4.
Remiss av nya motioner
5.
Anmälan av nya medborgarförslag
6.
Inkomna enkla frågor
7.
Inkomna interpellationer
8.
Kommundirektören har ordet (inga handlingar)
Kommun-
direktör Mats Lilienberg
9.
Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges demokrati-beredning (MP)
10.
Fyllnadsval av ersättare i teknik- och servicenämnden (SD)
11.
Entledigande och fyllnadsval av ledamot i miljönämnden (SD)
12.
Kommunpolitisk vägledningsdebattEva-Karin Torhem Arnell
Ordförande
Ellen Player Pellby
Kommunsekreterare

Presentation

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
16
17 18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<<< Februari 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ farstutrappan med Blogkeen
Följ farstutrappan med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se